Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon kultur- och demokratiminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon kultur- och demokratiminister.

Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Kultur- och demokratiministern besöker Lund och Malmö med anledning av påve Franciskus Sverigebesök

Publicerad

Den 31 oktober deltar Alice Bah Kuhnke vid påven Franciskus Sverigebesök i Lund. Dagen efter, 1 november, besöker ministern trossamfund och det civila samhällets organisationer i Malmö.

Delar ur Alice Bah Kuhnke program (med reservation för ändringar):

Måndag 31 oktober

Deltar vid välkomstceremonin på Malmö flygplats med anledning av påven Franciskus besök.

Närvarar vid ekumenisk gudstjänst i Lunds domkyrka. Den lutherska världsunionens ordförande, biskop Munib Youna, och påve Franciskus talar.

Närvarar vid det ekumeniska evenemanget The Joint Commemoration: Together in Hope i Malmö Arena där påve Franciskus talar.

Tisdag 1 november

Möter Mötesplats Social Innovation på Malmö högskola. Högskolan berättar om sin modell för socialt entreprenörskap.

Möter Malmös muslimska nätverk/Open Skåne och Judiska gemenskapen i Skåne för samtal om islamofobi och antisemitism.

Träffar Yallatrappan, ett arbetsintegrerande socialt företag och kvinnokooperativ.

Deltar vid farvälsceremoni på Malmö flygplats med anledning av påve Franciskus avfärd från Sverige.

Möter judiska och muslimska församlingar i Malmö för samtal om samarbetet för minskade motsättningar.

Besöker Tegelhuset för träff med ungdomar från ungdomsråd i hela Malmö.

Presskontakt

Pasel Assalum
Politiskt sakkunnig hos Gustav Fridolin
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon kultur- och demokratiminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon kultur- och demokratiminister.