Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Mikael Damberg tar emot Entreprenörskapsutredningen

Publicerad

Närings- och innovationsminister Mikael Damberg har idag tagit emot den särskilde utredaren Pontus Braunerhjelms betänkande Entreprenörskapsutredningen- Entreprenörskap i det tjugoförsta århundradet.

Utredningen har haft ett brett mandat att titta på bland annat ramverksfrågor, det innovations- och företagsfrämjande stödet, samverkan, rörlighet och hur entreprenörskap och innovationer kan bidra till att lösa samhällsutmaningar. Till utredningen har också varit knuten en referensgrupp med entreprenörer.

- Utredningens förslag kommer vara ett värdefullt underlag i vårt fortsatta arbete med att utveckla innovations- och entreprenörskapsklimatet. Många av de områden och förslag som lyfts ligger också i linje med regeringens pågående arbete i olika processer, t.ex. arbetet med Smart Industri, Innovationsrådet och regeringens samverkansprogram. En del av förslagen hoppas vi kan användas ganska omgående, andra kan behöva belysas ytterligare innan man kan ta ställning, säger närings- och innovationsminister Mikael Damberg

- Utredningen tar upp flera angelägna frågor. Ett utvecklat rekonstruktionsförfarande, som kan underlätta för fler livskraftiga företag att få en andra chans, är ett angeläget område för oss och där ser jag fram emot att ta del av utredarens förslag. Andra viktiga frågor som utredaren tittat på är t.ex. samverkan och rörlighet mellan akademi, offentlig sektor och näringsliv och hur vi kan utveckla styrningen av politikområdet, fortsätter närings- och innovationsminister Mikael Damberg.

- Vi kommer nu gå igenom utredarens betänkande och avser att remissbehandla det så snart som möjligt. Remisstiden beräknas vara tre månader, säger närings- och innovationsminister Mikael Damberg avslutningsvis.

Presskontakt

Ann Wolgers
Pressekreterare
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister.