Åsa Regnér har entledigats
Barn-, äldre- och jämställdhetsminister

-

Nordiska och baltiska ministrar möts i Helsingfors om jämställdhetsutmaningar

Måndag den 3 oktober deltar jämställdhetsminister Åsa Regnér vid nordiskt ministerrådsmöte om jämställdhet i Helsingfors. Mötet kommer bland annat att behandla jämställdhet i asylprocesser i Norden.

- En aktuell jämställdhetsutmaning är hanteringen av asylprocesser och hur vi bemöter kvinnor och män, flickor och pojkar. Att utbyta erfarenheter och lärdomar är viktigt och därför behövs både nordiskt och internationellt samarbete i denna fråga, säger barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér.

Vid det ministerrådsmötet deltar ansvariga ministrar och statssekreterare för jämställdhetspolitiken i de nordiska länderna. Finland, som under 2016 är ordförandeland, leder mötet. Sverige är ordförandeland 2018.

I anslutning till det nordiska ministerrådsmötet kommer även ett nordiskt baltiskt ministerrådsmöte om jämställdhet att hållas.

Kontakt

Joanna Abrahamsson
Pressekreterare hos barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér
Telefon (växel) 08-405 10 00