Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Försvarsdepartementet

Ny överdirektör vid Försvarets Radioanstalt

Publicerad

Regeringen utsåg den 19 oktober Charlotta Gustafsson till överdirektör vid Försvarets radioanstalt.

Charlotta Gustafsson är i dag ekonomidirektör vid Kriminalvården.

Hon har dessförinnan bland annat varit enhetschef respektive avdelningschef på Riksrevisionen samt enhetschef på Finansdepartementets budgetavdelning.

Charlotta Gustafsson är född 1960 och utbildad förvaltningsekonom. Hon tillträder befattningen den 1 januari 2017.