Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var han civilminister.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var han civilminister.

Pressmeddelande från Finansdepartementet

Nytt underlag om hur styrningen av den offentliga sektorn kan utvecklas

Publicerad

Regeringen har idag tagit emot två rapporter av Statskontoret. Rapporterna handlar om kommunal samverkan respektive effekterna av den samlade statliga styrningen av kommuner och landsting och är en del av det uppdrag Statskontoret fått av regeringen att kartlägga och analysera den statliga styrningen.

- Jag är glad över att i dag ta emot Statskontorets rapporter. De utgör en viktig del i regeringens fortsatta arbete med tillitsreformen som syftar till att få en bättre balans mellan tillit och kontroll i styrningen av den offentliga verksamheten. Det är ett viktigt arbete regeringen, myndigheterna och kommunerna nu har framför sig, säger civilminister Ardalan Shekarabi. Ytterst handlar det om att få ut mer av den offentliga förvaltningen och säkra medborgarnas förtroende för det offentliga.

I februari i år gav regeringen Statskontoret i uppdrag att kartlägga, analysera och i vissa delar lämna förslag om statens styrning av statlig respektive kommunal verksamhet. Syftet är att regeringen ska få ett fördjupat underlag för sitt fortsatta utvecklingsarbete om styrning, tillitsreformen. I slutet av juni lämnade Statskontoret rapporterna Mer tid till kärnverksamheten och Utvecklat medarbetarskap och ledarskap i staten. Statskontoret ska lämna ytterligare två rapporter under året. Dessa handlar om utvecklad styrning av statliga myndigheter och samlad uppföljning av den statliga styrningen av kommuner och landsting.

Presskontakt

Tobias Lundin Gerdås
Tf. pressekreterare hos civilminister Ardalan Shekarabi
Telefon (växel) 08-405 10 00
Torkel Winbladh
Departementssekreterare/Avdelningen för offentlig förvaltning
Mobil 08-405 82 19

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var han civilminister.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var han civilminister.