Margot Wallström har entledigats, utrikesminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Ökad svensk militär närvaro i Irak

Publicerad · Uppdaterad

Regeringen lägger idag fram en proposition till riksdagen om fortsatt svenskt deltagande i den militära utbildningsinsatsen i Irak.

I propositionen föreslås att riksdagen medger att regeringen ställer en svensk väpnad styrka om högst 70 personer till förfogande till och med den 31 december 2017 för att på irakisk inbjudan delta i den militära utbildningsinsats som genomförs av den globala koalitionen mot ISIL/Daesh i Irak.

I propositionen föreslås att riksdagen medger att Sverige dubblar sitt bidrag från högst 35 personer till högst 70 personer samt att den ges möjlighet att utbilda inom hela Iraks territorium.

- Genom att dubblera den svenska styrkan och ge den möjlighet att utbilda irakiska försvarsstyrkor där behov finns inom hela Iraks territorium ökar effekten av det svenska bidraget, säger utrikesminister Margot Wallström

Den svenska styrkan ska fortsatt ha som uppdrag att utbilda de irakiska försvarsstyrkorna med målet att stärka deras förmåga att stå emot Daesh.

I beslutet ingår även att den svenska styrkan, vid behov, ska kunna förstärkas upp till 220 personer för det fall bidraget behöver evakueras.

Det svenska bidraget är en del av vårt omfattande stöd till landet som innefattar flera områden inklusive ett humanitärt stöd som under 2016 så långt uppgår till 204,3 miljoner kronor. Regeringen har däröver nyligen tillkännagivit ett förlängt stöd till UNDP:s stabiliseringsfond om 10 miljoner USD till de områden som befriats från Daesh. Sverige har även inlett arbetet med att ta fram en ny flerårig biståndsstrategi från 2017.

Presskontakt