Alice Bah Kuhnke har entledigats, Kultur- och demokratiminister

-

Gustav Fridolin har entledigats, Utbildningsminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-

Påminnelse om pressträff med överlämning av Kulturskoleutredningens betänkande

Publicerad

I dag den 24 oktober överlämnar Kulturskoleutredningen betänkandet ”En inkluderande kulturskola på egen grund” (SOU 2016:69) till kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke. Utbildningsminister Gustav Fridolin deltar också vid överlämnandet.

Tid:
Plats: Pressrummet, Rosenbad

Inpassering genom kopparporten. Insläpp från kl 11.30.

Pressträffen kommer att webbsändas på regeringens webbplats. Pressträffen är endast öppen för journalister. Anmälan sker till Boris Vasic.

Ta med presslegitimation.

Varmt välkomna!

Presskontakt

Kristoffer Talltorp
Pressekreterare hos kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke
Telefon (växel) 08-405 10 00
Hanna Hessling
Pressekreterare hos utbildningsminister Gustav Fridolin
Telefon (växel) 08-405 10 00
Boris Vasic
Presskommunikatör, Kulturdepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00