Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon kultur- och demokratiminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon kultur- och demokratiminister.

Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Regeringen föreslår ett stärkt rättsligt och institutionellt skydd för mänskliga rättigheter

Publicerad

Regeringen har i dag lämnat över skrivelsen ”Regeringens strategi för det nationella arbetet med mänskliga rättigheter” till riksdagen. Regeringen gör bland annat bedömningen att en oberoende institution för mänskliga rättigheter, med riksdagen som huvudman, bör inrättas i Sverige.

– Runt om i världen ser vi hur de mänskliga rättigheterna inskränks och ifrågasätts. Nu visar vi att Sverige vill gå en annan väg där vi bygger ett starkt samhälle genom att förstärka de mänskliga rättigheternas ställning, säger Alice Bah Kuhnke, kultur- och demokratiminister.

Regeringen gör bedömningen att en sammanhållen struktur för att främja och skydda de mänskliga rättigheterna bör bestå av följande delar:

  • ett starkt rättsligt och institutionellt skydd av de mänskliga rättigheterna, däribland en oberoende institution och att barnkonventionen inkorporeras i svensk lagstiftning,
  • ett samordnat och systematiskt arbete med mänskliga rättigheter inom offentlig verksamhet, däribland skärpta förväntningar på myndigheter och länsstyrelser att ta hänsyn till mänskliga rättigheter, och
  • en förbättrad samverkan med det civila samhället och näringslivet.

I syfte att stärka det rättsliga och institutionella skyddet för de mänskliga rättigheterna gör regeringen bedömningen att en nationell institution för de mänskliga rättigheterna enligt de så kallade Parisprinciperna bör inrättas. Institutionen bör ha riksdagen som huvudman. Eftersom frågan berör riksdagens myndigheter är det riksdagen som ansvarar för att bereda frågan vidare.

Presskontakt

Kristoffer Talltorp
Pressekreterare hos kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon kultur- och demokratiminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon kultur- och demokratiminister.