Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var hon infrastrukturminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var hon infrastrukturminister.

Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Regeringen välkomnar historiskt beslut om att begränsa utsläppen från internationellt flyg

Publicerad

På torsdagen fattade FN:s organisation för civilflyg, ICAO, beslut om att införa ett globalt styrmedel för klimatutsläpp från internationellt flyg. Beslutet innebär att internationella flygets koldioxidutsläpp, som idag ökar snabbt, ska stabiliseras på 2020-års nivå.

Diskussionerna om hur det internationella flygets klimatpåverkan ska regleras har pågått inom ICAO sedan 1998 och intensiva förhandlingar har pågått i tre år. En överväldigande majoritet av ICAO:s medlemsstater uttalade sitt stöd för systemet.

- Sverige har arbetat hårt både inom EU och inom FN:s flygorganisation ICAO för att få till det här beslutet. Det gick till slut, även om det krävt en del tuffa förhandlingar. Detta visar styrkan och nödvändigheten av att samarbeta internationellt i EU och FN när det gäller klimatfrågan. Jag tror även att en ambitiös klimatpolitik främjar innovationsklimatet i flygindustrin, säger infrastrukturminister Anna Johansson

Parisavtalet som undertecknades i december 2015 innehåller skärpta globala klimatmål, men ställde inga tydliga krav på internationellt flyg. Det ökade trycket på ICAO att enas om att begränsa utsläppen.

- Utsläppen från flyg ökar snabbt vilket är en ohållbar trend. Flyget har inte tagit sina samhällskostnader för utsläppen vilket är anledningen både till att dessa förhandlingar är viktiga och att regeringen tillsatt en utredning om flygskatt. Vi hade velat se en mer ambitiös överenskommelse, men detta är ett mycket viktigt första steg för det internationella flyget, säger Isabella Lövin, minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat

Beslutet inom ICAO innebär att det internationella flygets koldioxidutsläpp ska stabiliseras på 2020-års nivå. Om flygets utsläpp fortsätter att öka efter år 2020 ska dessa utsläpp kompenseras genom att flygbolagen måste köpa utsläppskrediter som bidrar till att minska utsläppen inom andra sektorer.

Systemet som beslutats om kommer att inledas år 2021 med en frivillig fas. Från och med 2027 kommer dock systemet att bli obligatoriskt för alla länder, förutom för de länder som tydligt undantas från deltagande. Redan nu har dock 65 stater aviserat att de kommer att delta i systemet från början, vilket utgör nära 84 procent av det internationella flygtransportarbetet. Grundförutsättningen är att samma förutsättningar ska gälla för alla flygbolag som flyger på samma flyglinjer, detta för att minska uppkomsten av negativa konkurrenssituationer mellan flygbolag som flyger på samma flyglinjer.

Presskontakt

Adriana Haxhimustafa
Pressekreterare hos infrastrukturminister Anna Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mikaela Kotschack Thurn
Pressekreterare hos minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister Isabella Lövin
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var hon infrastrukturminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var hon infrastrukturminister.