Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 25 maj 2016 och den 20 januari 2019 var hon miljöminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 25 maj 2016 och den 20 januari 2019 var hon miljöminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister.

Regeringen vill införa 18-årsgräns för solarier

Publicerad

För att minska risken för hudcancer föreslår regeringen en 18-årsgräns för användning av kosmetiska solarier. Enligt förslaget ska åldersgränsen börja gälla den 1 september 2018. Barn har känsligare hud än vuxna och därför är UV-strålning och brännskador extra skadliga under barn- och ungdomsåren.

Hudcancer är den näst vanligaste cancerformen i Sverige och den som ökar mest. Det finns ett bevisat samband mellan exponering för ultraviolett strålning (UV-strålning) och risken för hudcancer.

– Vi måste skydda våra barn och unga från hudcancer. Flera svenska och internationella organ pekar ut åldersgräns för solarier som en effektiv åtgärd, säger miljöminister Karolina Skog.

– Förebyggande insatser är avgörande om vi ska minska cancern. Idag är hudcancer den cancerform som ökar mest och den åldersgräns för solarier som vi nu föreslår är viktig för att på sikt kunna vända utvecklingen, säger sjukvårdsminister Gabriel Wikström.

Regeringen har i dag fattat beslut om en lagrådsremiss med förslag till förbud mot att upplåta kosmetiskt solarium till en person som inte har fyllt 18 år. Den som upplåter solariet blir skyldig att förvissa sig om att den som solar har fyllt 18 år. I anslutning till solariet ska det finnas en tydlig skylt med information om förbudet. Kommunerna, som har ansvaret för tillsynen över solarieverksamhet, ges genom förslaget också möjlighet att genomföra så kallade kontrollköp för att se till att lagen följs. Förbudet gäller inte för medicinska solarier. Enligt förslaget ska förbudet böra gälla den 1 september 2018.

Presskontakt

Hanna Björnfors
Politiskt sakkunnig hos miljöminister Karolina Skog
Telefon (växel) 08-405 10 00
Gösta Brunnander
Tf presskontakt hos folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister Gabriel Wikström
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 25 maj 2016 och den 20 januari 2019 var hon miljöminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 25 maj 2016 och den 20 januari 2019 var hon miljöminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister.

Kosmetiskt respektive medicinskt solarium

Kosmetiskt solarium används för att bestråla människor med ultraviolett strålning i syfte att göra huden mörkare.

Medicinskt solarium används för bestrålning i syfte att behandla, förebygga eller motverka sjukdom.

Åldersgränser för kosmetiska solarier har införts i flera andra europeiska länder såsom Finland, Norge, Belgien, Nederländerna, Frankrike, Tyskland, Spanien, Island, Litauen och Storbritannien.