Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Regeringssamordnare utsedda med anledning av Ericssons sparpaket

Publicerad

Närings- och innovationsminister Mikael Damberg har idag utsett Anitra Steen och Sylvia Schwaag Serger till samordnare av regeringens insatser med anledning av Ericssons sparpaket.

– Jag har tillfrågat Anitra Steen och Sylvia Schwaag Serger och de har tackat ja till att agera som regeringens samordnare då Ericsson nu genomför sitt sparpaket. Jag uppskattar deras hjälp i denna svåra situation, säger närings- och innovationsminister Mikael Damberg.

Anitra Steen

Anitra samordnade med framgång Södertälje kommuns insatser i samband med Astra Zenecas nedläggning av sin forskningsverksamhet. Tidigare har hon bland annat varit VD i Systembolaget AB, generaldirektör i Riksskatteverket, statssekreterare i Finansdepartementet, generaldirektör i Verket för Högskoleservice, statssekreterare Utbildningsdepartementet.

– Ericsson är ett viktigt företag för Sverige och för mig är det en självklarhet att bidra med min kompetens och erfarenhet i detta viktiga uppdrag, säger Anitra Steen.

Sylvia Schwaag Serger

Sylvia arbetar i Vinnovas ledning som ansvarig för internationell strategi. Hon disputerad i ekonomisk historia på LSE (London School of Economics). Sylvia har även 20 års erfarenhet av innovationspolitik, har tidigare varit anlitad som expert av OECD, EU Kommissionen och Världsbanken.

– För mig var det självklart att tacka ja och jag tror att mina kunskaper om forsknings- och innovationssystemet i Sverige kommer att komma väl till användning i den process vi nu inleder, säger Sylwia Schwagg Serger.

 

Presskontakt

Gösta Brunnander
Tf pressekreterare hos närings- och innovationsminister Mikael Damberg
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister.