Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister.

Pressmeddelande från Socialdepartementet

Specialistkompetenskurser för ST-läkare ska bidra till den långsiktiga kompetensförsörjningen av läkare

Publicerad

Under torsdagen beslutade regeringen om ändringar i Socialstyrelsens regleringsbrev. Som en del av ändringarna ges Socialstyrelsen i uppdrag att föreslå hur verksamheten med ST-läkares specialistkompetenskurser (SK-kurser) bör utformas för att kunna anpassas efter hälso- och sjukvårdens behov och bidra till den långsiktiga kompetensförsörjningen av specialistläkare nationellt.

- Med det här uppdraget vill vi bidra till att läkares specialistutbildning bättre anpassas efter vårdens behov. Det är en del i regeringens samlade arbete kring vårdens kompetensförsörjning, säger sjukvårdsminister Gabriel Wikström.

Socialstyrelsen har sedan den 1 januari 2013 i uppdrag att besluta om tillhandahållande och fördelning av platser till de SK-kurser som ingår i läkares vidareutbildning och som anordnas med statliga medel. Regeringen vill nu att Socialstyrelsen ska utforma verksamheten efter de behov som finns inom hälso- och sjukvården och som bidrar till den långsiktiga kompetensförsörjningen av specialistläkare nationellt.

Socialstyrelsen har sedan tidigare i uppdrag att bl.a. föreslå hur relevant statistik kan utvecklas för att det ska vara möjligt att på ett systematiskt sätt bedöma behovet av SK-kurser.

Uppdraget ska redovisas senast den 31 maj 2017.

Regeringens arbete med kompetensförsörjning
Regeringen har identifierat kompetensförsörjningen som en avgörande faktor för att förbättra hälso- och sjukvården. Det rör såväl vårdens förmåga att utbilda, rekrytera och behålla medarbetare med rätt kompetens, som hur medarbetarnas kompetens och tid används. Regeringen genomför ett flertal insatser på området, såväl genom budgetsatsningar som exempelvis professionsmiljarden som genom olika myndighetsuppdrag.

 

Presskontakt

Gösta Brunnander
Tf presskontakt hos folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister Gabriel Wikström
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister.