Ann Linde har bytt ansvarsområde, från den 10 september 2019 är hon utrikesminister.

Utrikeshandelsminister och minister med ansvar för nordiska frågor

-

EU- och handelsminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Stärkta relationer mellan Sverige och Vietnam när Ann Linde skriver under tre avsiktsförklaringar

Publicerad

EU- och handelsminister Ann Linde skriver idag under tre avsiktsförklaringar mellan Sverige och Vietnam i syfte att fördjupa samarbetet inom forskning och teknisk utveckling, utbildning och hälsa. Ann Linde leder just nu den största svenska handelsdelegation någonsin till Vietnam.

De långvariga relationerna mellan Sverige och Vietnam expanderas ytterligare när EU- och handelsminister Ann Linde idag skriver under tre avsiktsförklaringar för att starta förhandlingar och samarbete inom områden som forskning och teknisk utveckling, utbildning och hälsa närmare. Ann Linde är just nu på Team Sweden-resa i Vietnam med ett 20-tal svenska företag. Avsiktsförklaringarna skrivs under idag i Hanoi.

- Det är positivt att vi kan utveckla de svenska relationerna till Vietnam ytterligare genom närmare samarbete inom viktiga områden som forsking, utbildning och hälsa, säger Ann Linde.

Presskontakt

Darina Agha
Pressekreterare hos EU- och handelsminister Ann Linde
Telefon (växel) 08-405 10 00