Sverige tar aktiv roll i globalt samarbete om energieffektivisering

Samordnings- och energiminister Ibrahim Baylan är huvudtalare på IEA:s globala konferens för energieffektivisering den 14 oktober. Konferensen är startskottet på ett fördjupat engagemang från IEA kring energieffektivisering.

Den 14 oktober är det internationella energiorganet IEA värd för en global konferens om energieffektivisering i Paris. IEA:s exekutivdirektör Fatih Birol och samordnings- och energiminister Ibrahim Baylan är huvudtalare. Konferensen samlar beslutsfattare och företag från hela världen.

– För att vi ska kunna nå målen i klimatavtalet från Paris så behöver vi lägga allt mer fokus på hur vi använder energi på effektivaste sätt. Och detta behövs över hela världen. Sverige har stor kunskap och erfarenhet inom energieffektivisering, och detta är något som nu efterfrågas, säger Ibrahim Baylan.

Ibrahim Baylan står under konferensen värd för ett seminarium om hur marknader för energieffektivisering kan främjas. Seminariet genomförs i nära samarbete med IEA, Energimyndigheten samt Energieffektiviseringsföretagen och samlar representanter från andra länder, företag, högre utbildning samt internationella organisationer.

Insatsen i Paris lägger grunden för en särskild satsning på energieffektivisering inom regeringens exportstrategi och Team Sweden Energy. Målet är att föra samman svenska offentliga och privata aktörer att jobba närmare tillsammans för att påskynda spridningen av hållbara energiteknologier.

Kontakt

Gunilla Hjalmarson
Pressekreterare hos samordnings- och energi­minister Ibrahim Baylan
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 072-545 70 79
e-post till Gunilla Hjalmarson, via registrator

Om Team Sweden Energy

Regeringens övergripande exportstrategi presenterades i september 2015. Som ett led i detta arbete gör Miljö- och energidepartementet en särskild satsning på energiområdet, i nära dialog med myndigheter och företag. Syftet är att öka svenska företags export av energitekniska lösningar vilket även bidra till en hållbar energiomställning internationellt.