Åsa Regnér har entledigats
Barn-, äldre- och jämställdhetsminister

-

Tiden förlängs för Hjälpmedelsutredningen

Regeringen har beslutat att förlänga utredningstiden för Hjälpmedelsutredningen. Ny tid för slutredovisning av uppdraget är senast den 31 maj 2017.

I december 2015 beslutade regeringen att en särskild utredare ska se över tillgången till och användningen av hjälpmedel. Utredaren, Gunilla Malmborg, fick då i uppdrag att lämna förslag i syfte att öka likvärdigheten och minska skillnaderna rörande avgifter och regelverk samt se över frågan om nationell reglering och ett samlat huvudmannaskap. Utredningen beslutade därefter att ändra namnet till Hjälpmedelsutredningen.

Enligt direktivet skulle uppdraget slutredovisas den 28 februari 2017 men utredningen bad om förlängd utredningstid och detta har regeringen idag beviljat.

Det nya regeringsbeslutet innebär att uppdraget istället ska redovisas senast 31 maj 2017.

Kontakt

Joanna Abrahamsson
Pressekreterare hos barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér
Telefon (växel) 08-405 10 00