Innehållet publicerades under perioden

-

Gabriel Wikström har entledigats, Folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister

-
Pressmeddelande från Socialdepartementet

Uppdrag att följa upp regeringens miljardsatsning på förlossningsvård och kvinnohälsa

Publicerad

Under torsdagens regeringssammanträde gavs Myndigheten för vård- och omsorgsanalys i uppdrag att följa upp och analysera regeringens satsningar på förlossningsvård och andra insatser för kvinnors hälsa.

Satsningarna som aviserades under 2015 och 2016 omfattar drygt 3 miljarder kronor under perioden 2015-2019 och berör bl.a. förlossningsvården, primärvården, kostnadsfri mammografi och kostnadsfria preventivmedel för personer under 21 år.

- Det är viktigt att vi kan se vilken effekt satsningen får, och vilka insatser som får störst genomslag. Därigenom kan vi också underlätta för att sprida lyckade exempel över landet, säger sjukvårdsminister Gabriel Wikström

Regeringens satsningar på kvinnors hälsa

Det kvarstår vissa tydliga skillnader mellan kvinnor och män i hälso- och sjukvården. Flera sjukdomar som kvinnor drabbas av i större utsträckning tenderar att vara lägre prioriterade inom hälso- och sjukvården. Mot denna bakgrund genomför regeringen i de budgetöverenskommelser som presenterats tillsammans med Vänsterpartiet flera stora satsningar för att stärka kvinnors hälsa och utveckla den vård som riktas specifikt till kvinnor:

  • Förlossningsvård och kvinnors hälsa: 200 miljoner kronor 2015 samt 400 miljoner kronor årligen 2016-2019
  • Arbetet med kvinnors hälsa i primärvården: 130 miljoner kronor per år 2016-2019

Den stora merparten av dessa satsningar regleras i en överenskommelse med Sveriges Kommuner och Landsting, och går till övervägande del till bidrag till landstingen. Därutöver finansieras bl.a. Socialstyrelsens arbete med att ta fram nationella riktlinjer för Endometrios.

Det nationella screeningprogrammet för mammografi är avgiftsfritt i hela landet sedan den 1:e juli 2016. För detta har regeringen tillfört landstingen 100 miljoner kronor 2016 och 207 miljoner årligen därefter. Från den 1:e januari 2017 blir också de preventivmedel som ingår i läkemedelsförmånen avgiftsfria för personer under 21 år, en satsning som beräknas till 27 miljoner kronor årligen.

Presskontakt

Gösta Brunnander
Tf presskontakt hos folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister Gabriel Wikström
Telefon (växel) 08-405 10 00