Utredning om beräkning av skattetillägg

För att förstärka skattetilläggets avskräckande effekt och att göra sanktionssystemet mer legitimt och rättvist, har regeringen i dag beslutat att en särskild utredare ska se över bestämmelserna om beräkning av skattetillägg i skatteförfarandelagen. Detta bygger på en överenskommelse mellan regeringen och Vänsterpartiet om budgetpropositionen för 2017.

Skattetillägget är en administrativ avgift som påförs den som t.ex. har lämnat oriktig uppgift i deklarationen. Det är ett viktigt verktyg för att säkra ett korrekt uppgiftslämnande och korrekt uttag av skatter och avgifter.

Uppdraget ska redovisas senast den 30 november 2017.

Rådmannen Annelie Sjöberg kommer att vara utredare.

Kontakt

Fredrik Kornebäck
Pressekreterare hos finansminister Magdalena Andersson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Annica Axén Linderl
Ämnesråd/Skatte- och tullavdelningen
Telefon 08-405 40 85
e-post till Annica Axén Linderl, via registrator

Direktiv: Beräkning av skattetillägg