Ylva Johansson har entledigats, arbetsmarknadsminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Arbetsmarknadsdepartementet

Ylva Johansson deltar vid konferens om Europa 2020-strategin

Publicerad

I morgon, onsdagen den 5 oktober, deltar arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson vid en konferens i Europahuset i Stockholm om det nationella genomförandet av EU:s gemensamma tillväxt- och sysselsättningsstrategi Europa 2020.

Regeringskansliet, Sveriges kommuner och landsting (SKL) och EU-kommissionens representation i Stockholm anordnar varje år en konferens om Europa 2020-strategin, med fokus på genomförandet i Sverige och på den regionala och kommunala nivåns roll. Temat för årets konferens är nyanländas etablering på arbetsmarknaden och hur olika aktörer gemensamt kan bidra till att skapa en inkluderande arbetsmarknad som kan bidra till att uppnå Europa 2020-strategins målsättningar.

Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson inleder eftermiddagen med ett anförande om nyanländas etablering på arbetsmarknaden. Statssekreterare Irene Wennemo deltar även i ett avslutande panelsamtal på temat "så skapar vi en inkluderande arbetsmarknad".

Presskontakt

Natali Sial
Pressekreterare hos arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00