Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Näringsdepartementet

111 kommuner tar del av miljardbonus för bostadsbyggande

Publicerad

I dag har Boverket meddelat att 111 kommuner beviljats den byggbonus på 1,85 miljarder kronor som regeringen fattade beslut om i april 2016. Kommunerna har gemensamt gett startbesked för totalt 49 624 nya bostäder för perioden 1 augusti 2015 till 1 augusti 2016.

Kommunbonusen är ett nytt statsbidrag som nu betalas ut för första gången för att ge ytterligare kraft till bostadsbyggandet runt om i landet. Hela beloppet för 2016 på 1,85 miljarder kronor kommer att betalas ut.

- Det är glädjande att vi har många kommuner som sökt och fått bidraget, som har ansträngt sig för att förbättra bostadssituationen. Mängden startbesked för nya bostäder från dessa kommuner, nästan 50 000 under ansökningsperioden stärker det fortsatta arbetet och ger bra incitament för nästa års bonus till kommuner som ser till att det byggs bostäder, säger bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson.

Regeringen har beslutat att 1,85 miljarder kronor ska betalas ut i kommunbonus för 2016, 1,8 miljarder kronor för 2017 och efter det 1,3 miljarder kronor årligen.

De tre kommuner som sökt för flest bostäder i landet är Stockholm, Uppsala och Göteborg.

Kontakt

Carl-Martin Vikingsson
Pressekreterare hos bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson
Telefon (växel) 08-405 10 00