Innehållet publicerades under perioden

-

Ann Linde bjuder in till ministerfrukost inom ramen för Digital 9 (D9)

På initiativ av EU- och handelsminister Ann Linde bildades den s.k. Digital 9-gruppen (D9) i september i år. Syftet med gruppen är att ta på sig ledartröjan inom EU när det gäller att driva agendan framåt för de digitala frågorna inom ramen för EU:s digitala inre marknad. Ann Linde bjuder nu in till en frukost i denna krets i samband med Konkurrenskraftsrådets möte den 28 november.

I och med bildandet av D9-gruppen påbörjades ett nytt samarbete mellan Sverige, Danmark, Finland, Estland, Nederländerna, Belgien, Luxemburg, Irland och Storbritannien. Bakgrunden är att det ansetts finnas ett behov av ett förnyat arbete om vad EU kan åstadkomma och bidra med när det gäller de digitala frågorna. De omnämnda länderna har enligt vissa studier pekats ut som föregångsländer, s.k. Digital Frontrunners, och skulle i denna egenskap ha mest att vinna på att de reformer som Europeiska kommissionen föreslagit också kommer till stånd.

Strategin för den Digitala Inre Marknaden är en av den svenska regeringens övergripande prioriteringar för EU-arbetet. Den syftar till att anpassa EU:s regelverk till den alltmer digitala ekonomin och innehåller många åtgärder med konkret betydelse i vardagen för EU:s medborgare och företag. D9 är tänkt som en politisk plattform för samverkan och utspel medlemsstaterna emellan och gentemot EU:s institutioner. Denna plattform blir också ett lämpligt forum för att kommunicera publikt och för en närmare dialog med näringslivet om dessa frågor.

- Det är viktigt att Europa nu utvecklas för att möjliggöra digitaliseringens potential. D9 är ett sätt för oss i Sverige att ta ledertröjan i framtidsfrågorna. Vi svenskar har så mycket att vinna på digitaliseringens möjligheter, säger Ann Linde.

Kontakt

Darina Agha
Pressekreterare hos EU- och handelsminister Ann Linde
Telefon (växel) 08-405 10 00