Ann Linde har bytt ansvarsområde, från den 10 september 2019 är hon utrikesminister.

Utrikeshandelsminister och minister med ansvar för nordiska frågor

-

EU- och handelsminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Ann Linde deltar i seminarium om relationerna mellan Sverige och Peru

Publicerad

EU- och handelsminister Ann Linde deltar onsdag den 9 november i ett seminarium om relationerna mellan Sverige och Peru inför återöppnandet av Sverige ambassad i Lima. Seminariet, anordnat av Utrikesdepartementet och Perus ambassad i Stockholm, syftar till att diskutera möjligheter för ökat handelsutbyte länderna emellan. Under seminariet presenteras existerande och potentiella samarbetsområden utifrån politiska, kommersiella, akademiska och kulturella infallsvinklar.

Tid:
Plats: Rosenbads konferenscenter, Drottninggatan 5

Sverige kommer att återöppna en ambassad i Peru enligt regeringsbeslut. Invigningen kommer att ske den 22 november av Sveriges EU- och handelsminister Ann Linde. Huvudsaklig fokus för den nya ambassaden kommer att vara att öka handel och investeringar mellan de två länderna samt att främja en politisk dialog om frågor av gemensamt intresse.

Peru är med sina 30 miljoner invånare det fjärde folkrikaste landet i Sydamerika. Dess ekonomiska tillväxt är bland de högsta i regionen. Samtidigt krävs stora investeringar inom infrastruktur, utbildning och omsorg. Den positiva ekonomiska och politiska utvecklingen under de senaste åren har lett till ett ökat intresse och möjligheter för handel och investeringar på den peruanska marknaden.

Under seminariet kommer möjligheter för stärkta relationer mellan Sverige och Peru från olika vinklar att presenteras. De inkluderar politiska, kommersiella och kulturella band, liksom samarbete för ökat utbyte inom forskning och högre utbildning, jämställdhet och hållbar utveckling.

Media är inbjuden att delta vid seminariet. Vid intresse görs anmälan till oskar.tinnerholm@gov.se.

Medtag presslegitimation/id-handlingar.

Presskontakt

Darina Agha
Pressekreterare hos EU- och handelsminister Ann Linde
Telefon (växel) 08-405 10 00