Alice Bah Kuhnke har entledigats, kultur- och demokratiminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Anna-Stina Malmborg och Gunnar Höglund tilldelas medaljen Illis quorum meruere labores

Publicerad

I dag överlämnade kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke medaljen Illis quorum meruere labores av åttonde storleken till Anna-Stina Malmborg och Gunnar Höglund för deras mångåriga insatser för att göra viktiga verk inom den moderna konsten tillgängliga för allmänheten.

 • Alice Bah Kuhnke tillsammans med mottagare av medalj

  Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke tillsammans med Gunnar Höglund och Anna-Stina Malmborg, mottagare av medaljen Illis quorum meruere labores av åttonde storleken.

  Foto: Helena Långström/Regeringskansliet

 • Alice Bah Kuhnke överlämnar medalj.

  Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke överlämnar medaljen Illis quorum meruere labores av åttonde storleken till Anna-Stina Malmborg.

  Foto: Helena Långström/Regeringskansliet

 • Alice Bah Kuhnke överlämnar medalj

  Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke överlämnar medaljen Illis quorum meruere labores av åttonde storleken till Gunnar Höglund.

  Foto:Helena Långström/Regeringskansliet

Om mottagarna
Docenten Anna-Stina Malmborg och professorn Gunnar Höglund är sedan 1960-talet två av Sveriges viktigaste konstsamlare och donatorer. De har flera gånger gjort betydande donationer till Moderna museet, senast år 2015 då de skänkte 50 miljoner kronor till Anna-Stina Malmborgs och Gunnar Höglunds stiftelse, för förvärv av konst till Moderna Museet. Donationen är den största i museets historia.

 

Presskontakt

Kristoffer Talltorp
Pressekreterare hos kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke
Telefon (växel) 08-405 10 00

Information medaljen Illis quorum meruere labores

Illis quorum-medaljen instiftades år 1785 och är den äldsta regeringsmedaljen. Inskriften betyder "Åt dem vars gärningar gör dem förtjänta av det". Medaljen används för att belöna insatser för kulturella, vetenskapliga och andra allmännyttiga ändamål. Medaljen finns i guld och av artonde, tolfte, åttonde och femte storleken. Den delas ut till i genomsnitt sju personer per år.