Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 - 17 december 2020 var han minister för internationellt utvecklingssamarbete.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var han bostads- och digitaliseringsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han landsbygdsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 - 17 december 2020 var han minister för internationellt utvecklingssamarbete.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var han bostads- och digitaliseringsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han landsbygdsminister.

Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Bredbandsmiljard till landsbygden

Publicerad

Regeringen tillför nu ytterligare pengar till utbyggnad av bredband på landsbygden. Den här extra bredbandsmiljarden ökar förutsättningarna för att bo, leva och jobba i hela Sverige.

Snabbt bredband krävs för att människor och företag i hela landet ska kunna dra nytta av digitaliseringens möjligheter. Regeringen genomför därför stora satsningar på stöd till bredbandsutbyggnad, i lands- och glesbygd där de kommersiella förutsättningarna för bredbandsutbyggnad saknas.

I budgetpropositionen för 2017 kom regeringen överens med Vänsterpartiet att göra en extra satsning på 850 miljoner kronor för bredbandsutbyggnad på landsbygden. Regeringen har nu valt att även omfördela 150 miljoner kronor inom ramen för landsbygdsprogrammet och lägga de till den tidigare redan utökade satsningen. Den extra bredbandsmiljarden betyder att regeringens satsning på bredbandsutbyggnad nu uppgår till 4,25 miljarder kronor.

- Sverige har högt ställda mål för it-politiken. Vi ska vara bäst i världen på att använda oss av digitaliseringens möjligheter. För att hela landet ska kunna vara med krävs det därför att alla på landsbygden får tillgång till snabbt bredband. Genom att staten kompletterar de privata företagens satsningar så kan hela Sverige få bra uppkoppling och därmed tillgång till modern samhällsservice säger bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson.

- Det här är en historisk satsning och det är en rättvisefråga. Med bredbandsmiljarden kan vi ta ytterligare steg mot att ha tillgång till bredband i hela landet, inte bara i de stora städerna och det är precis lika viktigt som när vi en gång elektrifierade Sverige. Det är avgörande för både jobb, tillväxt och livskvalitet., säger landsbygdsminister Sven-Erik Bucht.

Regeringen har även tidigare möjliggjort bredbandssatsningar på 1,2 miljarder kronor inom ramen för de tre nordliga regionalfondsprogrammen. Satsningarna inom landsbygdsprogrammet och regionalfondsprogrammen ska komplettera och förstärka varandra.

Inom regionalfonden ges stöd till utbyggnad av mer övergripande ortssammanbindande nät medan stöden inom landsbygdsprogrammet är fokuserade på utbyggnad av bredbandsnät fram till slutanvändaren.

Presskontakt

Agnetha Boström
Pressekreterare hos bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Maria Soläng
Pressekreterare
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 - 17 december 2020 var han minister för internationellt utvecklingssamarbete.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var han bostads- och digitaliseringsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han landsbygdsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 - 17 december 2020 var han minister för internationellt utvecklingssamarbete.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var han bostads- och digitaliseringsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han landsbygdsminister.