Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han landsbygdsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han landsbygdsminister.

Pressmeddelande från Näringsdepartementet

(Ny version) Den svenska bioekonomin står för 7,1 procent av landets BNP

Publicerad Uppdaterad

En ny analys av Tillväxtanalys och Statistiska centralbyrån visar att den svenska bioekonomin utgör 7,1 procent av landets BNP. Analysen ger regeringen verktyg för satsningar som gör att den biobaserade ekonomin kan växa ytterligare.

Bioekonomi innebär ett hållbart nyttjande av våra naturtillgångar till produkter, tjänster och energi. Att öka den bioekonomiska delen av svensk ekonomi är en högt prioriterad fråga för regeringen.

Tillväxtanalys och Statistiska Centralbyrån (SCB) fick i juli 2016 därför i uppdrag av regeringen att undersöka hur stor del av de olika sektorerna inom svensk ekonomi som är biobaserade. Myndigheterna fick också i uppgift att titta på hur stor del av den totala ekonomin dessa bioekonomiska sektorer utgör i förhållande till förädlingsvärde (BNP), totala omsättning, sysselsättning och export.

- Allt vad man kan göra av olja kan man också göra av skog. Jag vill därför öka den bioekonomiska delen av svensk ekonomi och jag ser stora potentialer. Därför är det viktigt att vi – för första gången – har kännedom om hur stor den här sektorn är och vilken potential den har. Genom den här analysen vet vi mer om vilka steg vi behöver ta på kort och lång sikt, säger närings- och innovationsminister Mikael Damberg.

Den svenska bioekonomin uppskattas i analysen stå för 7,1 procent av Sveriges BNP, 11,3 procent av landets totala omsättning och 22,9 procent av den totala varuexporten. Antalet anställda inom bioekonomin är nästan 350 000, varav merparten arbetar inom jordbruket, vilket motsvarar 7,3 procent av den totala sysselsättningen.

- Skogsbruket och de produkter som skapas med skogen som råvara dominerar den svenska bioekonomin och är en nyckel för att nå målet om ett fossilfritt Sverige. Analysen visar på den enorma potential som finns inom det svenska skogsbruket, säger landsbygdsminister Sven-Erik Bucht.

Beskrivning av rättelse: En förväxling mellan Sveriges totala omsättning och förädlingvärde (BNP) har skett.

Presskontakt

Maria Soläng
Pressekreterare
Telefon (växel) 08-405 10 00
Ann Wolgers
Pressekreterare
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han landsbygdsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han landsbygdsminister.