Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Enklare varumärkesregler och en ny lag om företagsnamn

Publicerad

2015 års varumärkesutredning har i dag, onsdagen den 9 november, överlämnat betänkandet En känneteckensrättslig reform till justitie- och migrationsminister Morgan Johansson. Reformen syftar till att modernisera reglerna för varumärken och företagsnamn.

– Varumärken spelar en avgörande roll för företagens möjligheter att nå framgång. Ett varumärke är inte sällan ett företags mest värdefulla tillgång, och vissa svenska varumärken uppskattas vara värda miljarder kronor. Jag välkomnar därför förslagen som innebär att reglerna för varumärken moderniseras och förenklas, säger justitie- och migrationsminister Morgan Johansson.

Ett varumärke måste kunna skyddas för att behålla sitt värde. I våras utvidgades möjligheten för Tullverket att ingripa mot intrång i ett EU-varumärke till de situationer då förfalskade varor passerar genom EU utan att släppas ut på EU:s marknad. Men när det gäller nationella varumärken är det för närvarande inte möjligt att ingripa i en sådan situation. Nu föreslås Tullverket få ingripa i transitsituationerna även när förfalskningen gäller rent nationella varumärken. Genom att utvidga ensamrätten på det sättet kommer man mera effektivt åt handeln med varumärkesförfalskade varor.

En annan föreslagen ändring underlättar registreringen, till exempel av ljudmärken.

Ändringarna i varumärkeslagen syftar generellt till att den reglering som gäller för nationella varumärken i ännu större utsträckning kommer att likna motsvarande reglering i andra EU-länder, vilket underlättar för de många före­tag som bedriver verksamhet på den inre marknaden.

Det förslås också en ny lag om företagsnamn (som ersätter den nuvarande firmalagen). En moderniserad och förenklad lag gör reglerna mer tillgängliga och praktiskt hanterbara för företagen. Liksom varumärkeslagen har lagen om företagsnamn stor betydelse för näringslivet. De flesta näringsidkare kommer i kontakt med lagen och kan utnyttja det skydd som den ger för ett företagsnamn.

SOU 2016:79 En känneteckensrättslig reform

Presskontakt

Adriana Haxhimustafa
Pressekreterare hos justitie- och migrationsminister Morgan Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Josefin Park
Rättssakkunnig
Telefon 08-405 52 21