Annika Strandhäll har entledigats, socialförsäkringsminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Socialdepartementet

Fler ska tillbaka till arbete och hälsa

Publicerad

Annika Strandhäll följer nu upp arbetsmarknadens parters utlovade arbete för minskade sjuktal och friskare arbetsplatser. Regeringen har träffat parterna inom den privata och statliga sektorn samt kommuner och landsting.

- Vi har börjat se en vändning i ökningen av sjuktalen, men arbetet får inte avstanna. Både fackförbunden och arbetsgivarna har visat att de menar allvar med att få ner sjuktalen och satsa på friskare arbetsplatser. Jag kommer följa deras arbete mycket noga, säger socialförsäkringsminister Annika Strandhäll.

I augusti 2016 tog Annika Strandhäll emot avsiktsförklaringar från samtliga parter på arbetsmarknaden. Dessa sträcker sig över hela arbetsmarknaden och innehåller åtgärder som stärker rehabilitering och förebyggande arbete, för att få till ett mer hållbart arbetsliv och få ner sjuktalen.

Regeringen har haft uppföljningsmöten med statlig, landstingskommunal och privat sektor för att försäkra sig om att de utlovade satsningarna blir av. Regeringen kommer halvårsvis att bjuda in parterna för att följa upp deras arbete samt redogöra för vad regeringen gör på området.

- De erfarenheter vi dragit från tidigare tillfällen då sjuktalen skjutit i höjden är att vi haft många bra insatser för att vända utvecklingen men ingen kontinuitet i arbetet. Det vi gör nu är att skapa förutsättningar för en låg och stabil sjukfrånvaro över tid, säger socialförsäkringsminister Annika Strandhäll.

Presskontakt

Victor Harju
Pressekreterare hos socialminister Annika Strandhäll
Telefon (växel) 08-405 10 00