Forskningsrapport om Arktis roll för klimatet och miljön presenteras

Fredagen den 25 november presenteras forskningsrapporten Arctic Resilience Report vid ett seminarium i Stockholm. Miljöminister Karolina Skog deltar tillsammans med Johan Kuylenstierna från Stockholm Environment Institute och Johan Rockström, Stockholm Resilience Center.

Forskningsrapporten är ett samarbete mellan svenska och amerikanska forskare och initierades under det svenska ordförandeskapet i Arktis. Johan Kuylenstierna leder tillsammans med Johan Rockström arbetet från svensk sida. Rapporten är den första att ta ett helhetsperspektiv på Arktis. Fokus för rapporten ligger på samspelet mellan olika drivkrafter som kan leda till att socio-ekologiska system slås ut eller helt ändrar karaktär.

Tid: Fredag 25 november kl. 13.00-16.00
Plats: Miljö- och energidepartementet, Malmtorgsgatan 3, Stockholm

Anmäl ert deltagande på förhand till pressekreterare Hanna Björnfors.

Medtag presslegitimation.

Välkomna!

 

Kontakt

Hanna Björnfors
Politiskt sakkunnig hos miljöminister Karolina Skog
Telefon (växel) 08-405 10 00
e-post till Hanna Björnfors, via registrator