Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Pressmeddelande från Försvarsdepartementet

Försvarsunderrättelsedomstolen får en ny ordförande

Publicerad

Regeringen har i dag utnämnt Lars Lundgren till ordförande i Försvarsunderrättelsedomstolen. Lars Lundgren är i dag chefsrådman i Stockholms tingsrätt och har dessförinnan bland annat varit hovrättsråd i Svea hovrätt, chefsjurist vid Statens institutionsstyrelse samt biträdande chefsjurist vid Socialstyrelsen.


Lars Lundgren är född 1956. Han tillträder befattningen den 1 december 2016.