Gabriel Wikström har entledigats, Folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister

-

Gabriel Wikström fortsätter sjukvårdsdialogen i Uppsala län

Måndagen den 28 november besöker folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister Gabriel Wikström Uppsala för en sjukvårdsdialog med ledningen för Landstinget i Uppsala län. Under besöket kommer Wikström också att ta del av Ambulanscentralen vid Akademiska sjukhusets verksamhet.

Under 2016 besöker folkhälso, sjukvårds- och idrottsminister Gabriel Wikström samtliga region- och landstingsledningar för att höra hur de upplever situationen i hälso- och sjukvården.

När vården står inför stora utmaningar behöver regeringen ta ett större ansvar. Dialogen kommer därför också handla om de strategiska prioriteringar som regeringen har att göra inom hälso- och sjukvårdsområdet.

Program:

Måndag 28 november

13:00 – Besök vid Ambulanscentralen – Akademiska sjukhuset
Adress: Ambulanscentralen (yttre sjukhusvägen)

15:00 – Sjukvårdsdialog med Landstinget i Uppsala län
Adress: Akademiska sjukhuset

Media är välkomna att delta under delar av dagen, kontakta pressekreterare Victor Harju.

Kontakt

Victor Harju
Tf. pressekreterare hos folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister Gabriel Wikström
Telefon (växel) 08-405 10 00