Gabriel Wikström har entledigats, Folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister

-

Gabriel Wikström fortsätter sjukvårdsdialogen på Gotland

Fredagen den 11 november besöker folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister Gabriel Wikström Visby för en sjukvårdsdialog med hälso- och sjukvårdsledningen för Region Gotland. På plats kommer han även träffa Gotlands Idrottsförbund.

Under 2016 besöker folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister Gabriel Wikström samtliga region- och landstingsledningar för att höra hur de upplever situationen i hälso- och sjukvården.

När vården står inför stora utmaningar behöver regeringen ta ett större ansvar. Dialogen kommer därför också handla om de strategiska prioriteringar som regeringen har att göra inom hälso- och sjukvårdsområdet.

I samband med besöket på Gotland träffar Gabriel Wikström Gotlands idrottsförbund för att få information om verksamheten, inte minst idrottsrörelsens insatser i samband med den rådande flyktingsituationen.

Program:

Fredag 11 november

10.00 – Sjukvårdsdialog med Region Gotland
Adress: Regionens Hus, Visborgsallén 19, Visby

11.30 – Tid för media
Adress: Regionens Hus, Visborgsallén, Visby

12.00 – Träff och lunch med Gotlands Idrottsförbund
Adress: Visby flygplats

Media är välkomna att delta under delar av dagen. Kontakta pressekreterare Victor Harju.

Kontakt

Victor Harju
Tf. pressekreterare hos folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister Gabriel Wikström
Telefon (växel) 08-405 10 00