Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var hon infrastrukturminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var hon infrastrukturminister.

Id-kontroller förlängs i tre månader

Publicerad

I dag, den 2 november, beslutade regeringen att förlänga id-kontrollerna med tre månader för passagerare med buss, tåg eller passagerarfartyg mellan Sverige och Danmark. Beslutet börjar gälla den 4 november och upphör den 4 februari 2017. Om inte behovet av id-kontroller skulle visa sig kvarstå om tre månader ser regeringen att de då kan avskaffas.

- Situationen i vår omvärld är osäker och det går inte att just nu förutse utvecklingen. Regeringen har följt utvecklingen noga på flera områden för att kunna fatta ett så väl avvägt beslut som möjligt. Sverige förlänger mot denna bakgrund id-kontrollerna i tre månader. Regeringen bedömer att de för närvarande är nödvändiga med hänsyn till den allmänna ordningen och inre säkerheten i Sverige, säger infrastrukturminister Anna Johansson.

Lagen om särskilda åtgärder vid allvarlig fara för den allmänna ordningen eller den inre säkerheten i landet trädde i kraft den 21 december 2015. Lagen ger regeringen en befogenhet, alltså en möjlighet, att i förordning meddela bestämmelser om att id-kontroller ska genomföras vid transporter med buss, tåg eller passagerarfartyg till Sverige från en annan stat. Sådana åtgärder får vidtas i syfte att upprätthålla lag och ordning eller skydda den nationella säkerheten.

Regeringen har vid två tillfällen beslutat om en förordning med specifika bestämmelser om id-kontroller vid resor till Sverige från Danmark. Den första förordningen trädde i kraft den 4 januari 2016 och upphörde att gälla den 4 juli 2016. En ny förordning med en giltighetstid på fyra månader trädde i kraft den 4 juli och upphör att gälla den 4 november 2016.

Den nya förordningen börjar gälla den 4 november och upphör att gälla den 4 februari 2017.

Presskontakt

Adriana Haxhimustafa
Pressekreterare hos infrastrukturminister Anna Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var hon infrastrukturminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var hon infrastrukturminister.