Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.

Idag börjar klimatavtalet från Paris gälla

Publicerad Uppdaterad

Den 4 november 2016 träder Parisavtalet i kraft, vilket innebär att ramverket som världens länder beslutade om i Paris december 2015 blir bindande för de länder som ratificerat avtalet.

Hittills har 97 länder som står för sammanlagt nästan 70 procent av världens samlade utsläpp ratificerat avtalet. Bland dessa finns EU och 11 av EU:s medlemsstater, inklusive Sverige. Sverige ratificerade avtalet den 13 oktober, vilket innebär att vi blir part 30 dagar senare, den 12 november.

– Jag konstaterar att världens länder har visat att man tar klimatfrågan på allvar när nästan hälften av alla länder redan ratificerat Parisavtalet. Ikraftträdandet har gått mycket fort och det är mindre än ett år sedan överenskommelsen nåddes i Paris, säger Isabella Lövin, minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat.

Klimatkonventionens tjugoandra partsmöte, COP22, börjar i Marrakech på måndag den 7 november. Den 15 november, under den andra veckan i Marrakech, öppnas det första partsmötet under Parisavtalet, CMA1.

Det omfattande arbetet med att genomföra avtalet och utveckla dess regelverk har påbörjats under året. Tonvikten ligger nu på det tekniska arbete som behövs för att stödja genomförandet och uppföljningen av klimatavtalet.

Den globala översynen är central i avtalet och syftar till att informera länderna om vad som krävs för att klara att nå temperaturmålen och därmed ligga till grund för att skärpa de nationella bidragen. För detta krävs också ett transparent system där länderna öppet rapporterar sin uppskattning och mätning av utsläpp och upptag av växthusgaser.

– Vid första partsmötet under Parisavtalet träffas vi nu som länder med gemensamma långsiktiga mål. Jag strävar efter att säkra en gemensam hög ambitionsnivå i det fortsatta arbetet och att vi utformar ett robust regelverk för Parisavtalet, säger Isabella Lövin.

Presskontakt

Mikaela Kotschack Thurn
Pressekreterare hos minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister Isabella Lövin
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.