Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var hon infrastrukturminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var hon infrastrukturminister.

Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Infrastrukturministern tar emot Taxiutredningen

Publicerad

Onsdag den 30 november tar infrastrukturminister Anna Johansson emot Taxiutredningen som handlar om hur reglerna för taxi och samåkning kan anpassas till nya förutsättningar (Dir. 2015:81).

Tid:
Plats: Pressrummet, Rosenbad, Stockholm

I samband med överlämnandet hålls en pressträff med den särskilda utredaren Amy Rader Olsson och infrastrukturminister Anna Johansson.

Media är välkomna. Ta med presslegitimation.

Presskontakt

Henrik N Gustafsson
Politisk sakkunnig hos infrastrukturminister Anna Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var hon infrastrukturminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var hon infrastrukturminister.