Isabella Lövin till FN:s klimattoppmöte

Idag reser klimatminister Isabella Lövin till FN:s klimattoppmöte COP22 i Marrakech för att leda den svenska delegationen. Förhandlingar pågår redan om hur Parisavtalet ska genomföras i praktiken, och tack vare att avtalet hann träda i kraft, hålls i veckan det första partsmötet.

"Vi har ingen tid att förlora. Nu gäller det att samla alla goda krafter och använda den globala drivkraft som finns för att Parisavtalet ska genomföras. Sverige och EU har efter det amerikanska valet ett ökat ansvar för att driva på arbetet" säger klimatminister Isabella Lövin.

Förutom att leda delegationens förhandlingsarbete kommer Lövin även att delta på en rad ministermöten, sidoevent och nya initiativ för att snabba på länders utsläppsminskningar och för att säkra finansiering till omställning och anpassning i utvecklingsländer. Klimatminister Lövin deltar också på det första officiella partsmötet för Parisavtalet som äger rum på tisdag. Här deltar ledare från alla länder som hittills ratificerat avtalet.

Den stora frågan under COP22 är utvecklingen av Parisavtalets regelbok.

Sveriges tre prioriterade områden är:

  • att översynsmekanismen på bästa möjliga sätt bidrar till att parterna ökar sin ambition över tiden;
  • att utvecklingen av ett transparent och förstärkt rapporteringssystem sker på ett sådant sätt att det är möjligt att följa och jämföra samtliga parters åtagande över tid, globalt och individuellt;
  • att det blir en bra balans mellan investeringar i förnybar energi och investeringar till klimatanpassning i utvecklingsländer.

Miljöminister Karolina Skog är också del i den svenska förhandlingsdelegationen. Klimatmötet i Marrakech pågår mellan den 7-18 november.

Kontakt

Annika Flensburg
Pressekreterare hos minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister Isabella Lövin
Telefon (växel) 08-405 10 00