Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Pressmeddelande från Utbildningsdepartementet

Lena Ek utsedd till samordnare för ESS

Publicerad

Den europeiska spallationskällan (ESS) byggs för närvarande utanför Lund och ska vara färdigbyggd 2025. Sverige står som värd för anläggningen som är ett av de största och mest högprioriterade forskningsinfrastrukturprojekten i Europa.

ESS är ett omfattande och mycket komplext projekt som spänner över flera olika områden. En ökad samordning och koordinering av de svenska aktiviteterna behövs för att stärka länken mellan olika aktörer och regeringens arbete med ESS och på så sätt stärka samverkan mellan ESS, universitet och högskolor och näringsliv.

Lena Ek har därför fått uppdraget att från den första december i år bistå Regeringskansliet i arbetet med ESS.

– Med en samordnare stärks samordningen och medvetenheten om ESS-projektet både i Sverige och internationellt. Syftet är att uppnå regeringens målsättning att utveckla högkvalitativa och väl utnyttjade forskningsinfrastrukturer i Sverige som också skapar mervärde för det övriga samhället. Jag är glad att Lena Ek åtagit sig uppdraget och kan börja sitt arbete redan den första december, säger Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning.

En nära samverkan mellan akademi, offentlig sektor och näringsliv är viktig för ett effektivt utnyttjande av ESS och för att tidigt identifiera de vetenskapliga områden och branscher som kan ha störst nytta av anläggningen. Detta utgör en förutsättning för att anläggningens fulla potential realiseras så att ESS blir en världsledande anläggning för forskning och avancerad utveckling.

– Verksamheten kan då förväntas bidra till ökade investeringar, export och högkvalificerade arbetstillfällen i Sverige, fortsätter Helene Hellmark Knutsson.

Svensk materialforskning håller hög internationell nivå och kan stärkas ytterligare genom ESS. Fokus på materialutveckling och till exempel biobaserade material är viktigt för många centrala verksamheter inom svenskt näringsliv, och en hörnsten i utvecklingen mot ett ekologiskt hållbart samhälle. Även den svenska Life Science-sektorn befinner sig i internationell framkant, såväl inom biomedicinsk och klinisk forskning som inom läkemedelsutveckling, och kan stärkas ytterligare genom ESS.

Fakta om ESS

ESS kommer att bli den nya generationens neutronkälla. Anläggningen kan jämföras med ett gigantiskt mikroskop där struktur och funktion hos många olika typer av material kan studeras. ESS erbjuder unika möjligheter att bedriva forskning inom ett brett fält med fokus på fysik, kemi och livs-, material- och ingenjörsvetenskap, med många viktiga tillämpningar inom till exempel energi, klimatsmart teknologi, medicin och läkemedelsutveckling. Anläggningen har 2012 projekterats att kosta 1,843 miljarder euro för perioden 2013–2025.

Presskontakt

Kristian Brangenfeldt
Pressekreterare hos Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon minister för högre utbildning och forskning.