Magdalena Andersson och Isabella Lövin presenterar förändringar i skatten på solel

Tid:
Plats: Finansdepartementet, Jakobsgatan 24

Medtag presslegitimation. Avsätt tio minuter för inpassering.

Kontakt

Fredrik Kornebäck
Pressekreterare hos finansminister Magdalena Andersson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mikaela Kotschack Thurn
Pressekreterare hos minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister Isabella Lövin
Telefon (växel) 08-405 10 00