Helen Hellmark Knutsson har entledigats, Minister för högre utbildning och forskning

-

Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Utbildningsdepartementet

Malmö högskola blir universitet den 1 januari 2018

Publicerad

I dag presenterades regeringens forskningspolitiska proposition Kunskap i samverkan – för samhällets utmaningar och stärkt konkurrenskraft. En del i regeringens forskningspolitik är att Malmö högskola ges status som universitet.

Regeringen har genom en ändring i högskoleförordningen föreskrivit att Malmö högskola ska benämnas Malmö universitet från och med den 1 januari 2018. Beslutet är en viktig framtidssatsning och en del i regeringens långsiktiga politik att stärka Sverige som en konkurrenskraftig utbildnings- och forskningsnation.

– Malmö högskola har en framstående position bland landets högskolor. Högskolans utbildning och forskning fokuserar på att lösa olika samhällsutmaningar, såsom jämlik hälsa, migration, framtidens skola, hållbara och smarta städer. Det är områden regeringen vill stärka. Genom att ge högskolan förutsättningar att utvecklas till universitet kan även tillväxt och utvecklingskraft i den växande Skåneregionen stärkas, säger Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning.

För att lämna goda förutsättningar för Malmö högskola att utvecklas som universitet gjordes i budgetpropositionen för 2017 bedömningen att särskilda resurser bör satsas för att stärka lärosätets forskningsmiljöer. I budgetpropositionen har regeringen därför aviserat att Malmö högskola beräknas tillföras 90 miljoner kronor från och med 2018 för forskning och utbildning på forskarnivå.

– Det här är en viktig del i regeringens långsiktiga satsning på högre utbildning och forskning som vi gör för att möta samhällets utmaningar och utveckla Sverige som ledande kunskapsnation, säger Helene Hellmark Knutsson.

Att bli universitet innebär att få en generell rätt att anordna utbildning på forskarnivå, medan högskolor måste ansöka om tillstånd. Ett universitet har också forskning inom fler områden än en högskola, och därför brukar universitet få mer resurser till forskning. Malmö högskola är landets största högskola med över 12 000 helårsstudenter och har i dag större externa forskningsintäkter än flera av de nyare universiteten.

Kontakt

Kristian Brangenfeldt
Pressekreterare hos Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning
Telefon (växel) 08-405 10 00