Media inbjuds när Morgan Johansson och Brottsoffermyndigheten presenterar handledning för samtal med små barn om våld, känslor och rättigheter

I dag, den 30 november kl.13.00, presenterar regeringen tillsammans med Brottsoffermyndigheten en handledning för förskolepersonal om hur man kan samtala med små barn om våld, känslor och rättigheter. Handledningen presenteras av justitie- och migrationsminister Morgan Johansson och Annika Öster, GD Brottsoffermyndigheten, på en förskola i Sollentuna.

Handledningen heter "Liten och trygg" och är framtagen av Brottsoffermyndigheten på uppdrag av regeringen. Syftet är att förse förskolepersonal med kunskap om brott mot barn och ge dem stöd i att föra viktiga samtal om känslor och rättigheter med barn.

Handledningen presenteras inför en grupp förskolebarn och deras pedagoger. Media inbjuds till presentationen på förskolan, som avslutas med ett ringsamtal där barnen tillsammans med justitie- och migrationsministern får testa det nya materialet.

Vid intresse att närvara, kontakta Adriana Haxhimustafa, pressekreterare hos justitie- och migrationsminister Morgan Johansson.

Kontakt

Adriana Haxhimustafa
Pressekreterare hos justitie- och migrationsminister Morgan Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00