Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var han civilminister.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var han civilminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 30 november 2021 var han statsminister.

Mellan den 21 januari 2019 - 17 december 2020 var han minister för internationellt utvecklingssamarbete.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var han bostads- och digitaliseringsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 30 november 2021 var han statsminister.

Mellan den 21 januari 2019 - 17 december 2020 var han minister för internationellt utvecklingssamarbete.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var han bostads- och digitaliseringsminister.

Ny digital strategi diskuteras på Innovationsrådet

Publicerad

Statsråden Peter Eriksson och Ardalan Shekarabi presenterar inriktningen för regeringens samlade digitaliseringsstrategi på Nationella innovationsrådets möte den 24 november.

Digitalisering påverkar alla delar av samhället och bidrar till hållbar tillväxt, sysselsättning och sammanhållning. Regeringen vill med digitaliseringsstrategin se till att Sverige fortsätter vara ledande när det gäller digitalisering.

– Digitaliseringen är avgörande för arbetet med att utveckla Sveriges innovationskraft, både inom välfärden och i näringslivet, säger statsminister Stefan Löfven, som är ordförande i innovationsrådet.

Digitalisering handlar om helt nya sätt att organisera och styra arbete och att producera och förmedla många varor och tjänster. Regeringens strategi ska tydliggöra hur en politik för digitalisering kan bidra till att utveckla samhället och Sveriges konkurrenskraft.

– Hela Sverige - människor, företag och organisationer - ska kunna delta i den omställning som digitaliseringen utgör och kunna ta del av de möjligheter den ger, säger Peter Eriksson som är ansvarig minister för digitalisering.

– Sverige ska återta sin position i världstoppen rörande digitalisering av offentlig sektor. En digitaliserad offentlig sektor i framkant stärker servicen till svenska företagare och minskar den administrativa bördan för näringslivet, säger civilminister Ardalan Shekarabi.

Innovationsrådet har tidigare lyft fram aspekter som är viktiga att beakta när det gäller en digitaliseringsstrategi för Sverige. På mötet den 24 november fortsätter dialogen kring hur Sverige kan arbeta med att ta tillvara digitaliseringens möjligheter. Att diskutera inriktningen på digitaliseringsstrategin med Nationella innovationsrådet bidrar till att framtidssäkra strategin.

Andra punkter på dagordningen för Innovationsrådets möte är svensk rymdverksamhet och regeringens samverkansprogram, som startat upp under hösten. Samverkansprogrammen är en kraftsamling för nya sätt att möta de samhällsutmaningar som Sverige och världen står inför och bygger på dialog och gemensamt arbete mellan näringsliv och offentliga aktörer.

Fakta om Nationella innovationsrådet

Innovationsrådets uppgift är att bidra till att utveckla Sveriges konkurrenskraft. Innovationsrådet har en rådgivande funktion och tillför nya perspektiv på frågor av betydelse för innovationspolitikens utveckling.

Statsminister Stefan Löfven är ordförande i rådet, som består av flera ministrar samt experter från näringsliv, offentliga aktörer, universitet och högskola. Rådet har fyra möten per år.

Nationella Innovationsrådet

Presskontakt

Jonatan Holst
Pressekreterare hos statsminister Stefan Löfven
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var han civilminister.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var han civilminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 30 november 2021 var han statsminister.

Mellan den 21 januari 2019 - 17 december 2020 var han minister för internationellt utvecklingssamarbete.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var han bostads- och digitaliseringsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 30 november 2021 var han statsminister.

Mellan den 21 januari 2019 - 17 december 2020 var han minister för internationellt utvecklingssamarbete.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var han bostads- och digitaliseringsminister.