Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var han civilminister.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var han civilminister.

Pressmeddelande från Finansdepartementet

Ny rapport om hur regeringens styrning kan utvecklas

Publicerad

Regeringen har idag tagit emot en rapport från Statskontoret som handlar om hur regeringens styrning av statliga myndigheter kan utvecklas och bli mer sammanhållen och effektiv. Rapporten är en del av det uppdrag Statskontoret fått av regeringen att kartlägga och analysera den statliga styrningen.

- Jag är glad över att i dag ta emot Statskontorets rapport. Den utgör ett viktigt underlag i regeringens fortsatta arbete med att utveckla styrningen. Genom att få bättre balans mellan tillit och kontroll i styrningen är jag övertygad om att vi kommer att kunna utveckla den offentliga förvaltningen i rätt riktning. Ytterst handlar det om att få ut mer av verksamheten och säkra medborgarnas förtroende för den offentliga förvaltningen, säger civilminister Ardalan Shekarabi.

Den rapport som Statskontoret nu överlämnat, "Utvecklad styrning – om sammanhållning och tillit i förvaltningen", är den femte inom uppdraget.

Bakgrund
I februari 2016 gav regeringen Statskontoret i uppdrag att kartlägga, analysera och i vissa delar lämna förslag om statens styrning av statlig respektive kommunal verksamhet. Syftet är att regeringen ska få ett fördjupat underlag för sitt fortsatta utvecklingsarbete om styrning, Tillitsreformen. I slutet av juni lämnade Statskontoret rapporterna "Mer tid till kärnverksamheten" och "Utvecklat medarbetarskap och ledarskap i staten". I oktober överlämnades rapporterna "Kommunal avtalssamverkan. Behövs ökade möjligheter?" och "Statens styrning av kommunerna". I december ska Statskontoret lämna den sista rapporten inom uppdraget. Den är en samlad uppföljning av den statliga styrningen av kommuner och landsting.

Presskontakt

Peter Skeppström
Pressekreterare hos civilminister Ardalan Shekarabi
Telefon (växel) 08-405 10 00
Anna Kessling
Kansliråd/Avdelningen för offentlig förvaltning
Telefon 08-405 33 96

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var han civilminister.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var han civilminister.