Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var han civilminister.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var han civilminister.

Pressmeddelande från Finansdepartementet

Ny utredning ser över kostnadsutjämningen för kommuner och landsting

Publicerad

Regeringen har idag beslutat att ge en särskild utredare i uppdrag att göra en översyn av systemet för kostnadsutjämning för kommuner och landsting. Utredare blir Håkan Sörman. Han har tidigare bland annat varit vd för Sveriges Kommuner och Landsting och tillrädde i oktober i år som landshövding i Jönköpings län.

I uppdraget ingår att överväga om större samhällsförändringar som påverkar kostnaderna för kommuner och landsting i tillräcklig grad fångas upp av det nuvarande systemet. Utredaren ska även analysera om det finns möjligheter att förenkla utjämningen.

– Det är hög tid att se över kostnadsutjämningen för att långsiktigt säkra den decentraliserade välfärdsmodellen även för framtida generationer, säger civilminister Ardalan Shekarabi

Kostnadsutjämningen utgör en del av systemet för kommunalekonomiskt utjämning. Syftet med kostnadsutjämningen är att utjämna strukturella kostnadsskillnader. Med det avses kostnadsskillnader till följd av skillnader i åldersstruktur, geografiska förhållanden med mera.

Uppdraget ska redovisas senast den 1 juni 2018.

Presskontakt

Tobias Lundin Gerdås
Tf. pressekreterare hos civilminister Ardalan Shekarabi
Telefon (växel) 08-405 10 00
Kjell Ellström
Ämnesråd/ Kommunenheten
Telefon 08-405 40 63

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var han civilminister.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var han civilminister.