Innehållet publicerades under perioden

-

Peter Eriksson deltar i toppledarforumet DigiGov

På onsdag den 30 november deltar bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson i regeringens öppna råd för digitaliseringen av det offentliga Sverige. Det öppna rådet avslutar toppledarforumet DigiGov.

Tid:
Plats: Kistamässan, Stockholm

I oktober 2015 undertecknade regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, en gemensam avsiktsförklaring för digital förnyelse av det offentliga Sverige. Regeringen tillsatte samtidigt ett öppet råd för digitaliseringen av det offentliga Sverige.

På tisdag och onsdag arrangerar SKL den två dagar långa konferensen DigiGov inom ramen för dessa samarbeten. DigiGov är ett forum där de högsta beslutsfattarna i offentlig sektor, näringsliv, och akademi möts för att tillsammans föra en strategisk diskussion om det digitaliserade Sveriges framtid och hur vi bäst når dit.

Bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson kommer under det rådsmöte som avslutar konferensen prata om regeringens strategi för digitaliseringen av Sverige.

Kontakt

Agnetha Boström
Pressekreterare hos bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson
Telefon (växel) 08-405 10 00