Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han energi- och digitaliseringsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han inrikesminister.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han energi- och digitaliseringsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han inrikesminister.

Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Regeringen förbjuder maskering vid idrottsarrangemang

Publicerad

Regeringen har i dag överlämnat propositionen Maskeringsförbud vid idrottsarrangemang till riksdagen.

Enligt förslaget blir det förbjudet att maskera sig på en idrottsarena när idrottsarrangemang anordnas där.

– Maskering skapar en hotfull och otrevlig stämning vilket inte hör hemma på ett idrottsarrangemang. Det ska vara trevligt att gå på idrott och alla ska kunna känna sig trygga, säger inrikesminister Anders Ygeman.

– De som begår brott ska inte kunna göra det i skydd av anonymitet utan lättare kunna identifieras och lagföras, säger Ygeman.

Förbudet gäller inte den som täcker ansiktet av religiösa skäl, i tjänsten eller för arrangemangets genomfö­rande. Förbudet gäller inte heller om det med hänsyn till väder, hälsa eller övriga omständigheter är att anse som befogat att täcka ansiktet. En överträdelse av förbudet kan leda till böter eller fängelse i högst sex månader.

Förslaget har varit ute på remiss och majoriteten av remissinstanserna har varit positiva.

Förbudet föreslås träda i kraft den 1 mars 2017.

Prop. 2016/17:41 Maskeringsförbud vid idrottsarrangemang

Presskontakt

Fredrik Persson
Pressekreterare hos inrikesminister Anders Ygeman
Telefon (växel) 08-405 10 00
Sandra Melin
Rättssakkunnig
Telefon 08-405 34 42

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han energi- och digitaliseringsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han inrikesminister.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han energi- och digitaliseringsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han inrikesminister.