Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Pressmeddelande från Utbildningsdepartementet

Regeringen förlänger satsning på vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen

Publicerad

För den som arbetar som lärare i skolan utan lärarexamen finns den behörighetsgivande utbildningen VAL (vidareutbildning av lärare) som leder till lärarexamen. För att fler ska ges möjlighet att läsa utbildningen och bli behöriga lärare har regeringen i dag beslutat om förordningsändringar som bland annat innebär att antagning till utbildningen kommer att kunna ske till och med den 30 juni 2026.

VAL är en kompletterande utbildning för dem som arbetar som lärare i grundskola, gymnasieskola eller motsvarande vuxenutbildning, men saknar lärarexamen. Utbildningen planeras individuellt och varierar i längd beroende på den sökandes tidigare utbildning och yrkeserfarenhet. Utbildningen kan omfatta upp till120 högskolepoäng. Göteborgs universitet, Högskolan Dalarna, Högskolan i Jönköping, Karlstads universitet, Linköpings universitet, Stockholms universitet, Malmö högskola samt Umeå universitet har sedan 2007 regeringens uppdrag att anordna VAL-utbildningar. Cirka 400 studenter per år examineras från VAL och söktrycket till utbildningen är mycket högt. Regeringen har i budgetpropositionen för 2017 föreslagit att ytterligare pengar tillförs för att säkra verksamheten kommande år. Totalt tillförs 90 miljoner kronor per år från och med 2017 om riksdagen beslutar i enlighet med regeringens förslag i budgetpropositionen.

Regeringen har i dag beslutat att VAL-förordningens (2011:689) giltighet förlängs från den 30 juni 2020 till och med den 30 juni 2030 och att tiden för senaste antagning till utbildning enligt förordningen förlängs från den 30 juni 2017 till den 30 juni 2026.

– Att alla elever får möta behöriga och kompetenta lärare är ett högt prioriterat mål för regeringen. I dag saknar många yrkesverksamma lärare en behörighetsgivande examen och kan därmed inte få legitimation. Därför stärker vi och förlänger vidareutbildningen av lärare, VAL. Det ska finnas goda möjligheter för den som vill fortsätta att arbeta som lärare att kunna utbilda sig för att bli behörig, säger Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning.

Samtidigt görs ändringar i högskoleförordningen (1993:100) rörande övergångsreglerna. Ändringarna innebär att de som före den 1 juli 2007 respektive den 1 juli 2011 har påbörjat en utbildning till lärarexamen enligt äldre bestämmelser och de som dessförinnan har antagits till en sådan utbildning men fått anstånd till tid därefter med att påbörja utbildningen, har rätt att slutföra sina utbildningar för att få en lärarexamen enligt de äldre bestämmelserna, dock längst till och med utgången av juni 2023. Enligt tidigare bestämmelser skulle utbildningarna avslutas senast vid utgången av 2020. Ändringarna träder i kraft den 15 december 2016.

Presskontakt

Kristian Brangenfeldt
Pressekreterare hos Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon minister för högre utbildning och forskning.