Regeringen ger uppdrag om ny biståndsstrategi för fredsinsatser

Regeringen har fattat beslut om anvisningar till Sida och Folke Bernadotteakademin (FBA) att ta fram underlag för en ny strategi för globala insatser för fredliga och inkluderande samhällen 2017-2019.

Den nya strategin är ett led i att stärka Sveriges stöd inom konfliktförebyggande, freds-, och statsbyggnad samt för kvinnor, fred och säkerhet.

- Av moraliska, säkerhetsmässiga och ekonomiska skäl måste vi göra allt för att förhindra nya krig från att bryta ut. Självklart är nödhjälp viktigt för att rädda liv och mildra lidande, men mediciner, filtar och matpaket kommer aldrig att lösa konflikterna. Det är plåster på blödande sår. Därför satsar vi nu ytterligare på att förebygga konflikter och förhindra återfall genom stärkt fredsbyggande, säger Isabella Lövin, minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat.

Trots att fattigdomen minskar i världen är den fortfarande både utbredd och djup. Antalet krig och konflikter liksom de humanitära behoven ökar. Omkring 1,4 miljarder människor, liksom en allt större andel av världens extremt fattiga, lever i konfliktdrabbade och sviktande stater. Särskilt allvarlig är situationen för kvinnor och flickor.

Den nya strategin kommer att fokusera på följande tre områden:

  • Konfliktförebyggande: Strategiska insatser på olika nivåer för att motverka grundorsakerna till konflikter, radikalisering och våldsbejakande extremism.
  • Freds- och statsbyggnad: Stärka kvinnors och ungdomars deltagande, och främja ett fritt civilt samhälle och lokala myndigheters möjligheter att verka.
  • Frihet från våld: Skydda civila från våld och hot om våld, med särskilt fokus på kvinnor och barn samt motverka spridning av lätta vapen.

Den nya strategin är även i linje med de hållbara utvecklingsmålen som togs fram i FN förra året. Ett av målen, nr 16 fokuserar på fredliga och inkluderande samhällen och denna nya strategi blir ett viktigt verktyg för Sverige att bidra till att uppnå detta globala mål.

I samband med den nya strategin ökar även regeringen finansieringen inom detta område, från 200 miljoner kronor 2016 till 280 miljoner kronor för 2017.

Kontakt

Annika Flensburg
Pressekreterare hos minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister Isabella Lövin
Telefon (växel) 08-405 10 00