Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Pressmeddelande från Utbildningsdepartementet

Regeringen har utsett ny ordförande och tre ledamöter till Karolinska institutets styrelse

Publicerad

Regeringen har i dag beslutat att utse Mikael Odenberg till ny ordförande i Karolinska institutets styrelse från och med den 1 december 2016. Samtidigt förordnades Liselotte Højgaard, Bjørn Stensaker och Göran Stiernstedt som nya styrelseledamöter. Detta innebär att samtliga externa styrelseledamöter i Karolinska institutets styrelse har bytts ut under året.

I september gav regeringen nomineringsgruppen för Karolinska institutet i uppdrag att ta fram förslag till ny styrelseordförande samt ytterligare tre nya ledamöter till Karolinska institutets styrelse. Nomineringsgruppen har bestått av Chris Heister, landshövding i Stockholms län (sammankallande), förre universitetskanslern Lars Haikola (utsedd av regeringen) och studentrepresentanten Jennie Sporre. Förslagen har beretts och funnits lämpliga och bra.

– Syftet med förnyelsen av styrelsen är att ge lärosätet möjlighet att genomföra nödvändiga förändringar och återupprätta förtroendet för Karolinska institutet och svensk medicinsk forskning, säger Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning.

Regeringen har i dag, i enlighet med nomineringsgruppens förslag, beslutat att utse Mikael Odenberg till ny ordförande och Liselotte Højgaard, Bjørn Stensaker och Göran Stiernstedt till ledamöter i Karolinska institutets styrelse från och med den 1 december 2016 till och med den 30 april 2020.

  • Mikael Odenberg är generaldirektör och chef för Affärsverket svenska kraftnät med en lång bakgrund inom politiken, bland annat som riksdagsledamot och statsråd.
  • Liselotte Højgaard är avdelningschef vid Rigshospitalet i Köpenhamn och professor i medicinsk teknik.
  • Bjørn Stensaker är professor vid Institutt for pedagogikk, Universitetet i Oslo och knuten till institutet NIFU.
  • Göran Stiernstedt är för närvarande konsult samt rådgivare i den statliga kunskapsstödsutredningen.

– Karolinska institutet är ett av Sveriges allra främsta universitet som bedriver världsledande forskning och bidrar till den medicinska utvecklingen på flera områden. Hanteringen av Paolo Macchiarinis verksamhet har dock skadat lärosätets förtroende. Karolinska institutet har vidtagit ett antal åtgärder och ett förändringsarbete har inletts. Jag önskar nu Mikael Odenberg, Liselotte Højgaard, Bjørn Stensaker, Göran Stiernstedt och övriga ledamöter i Karolinska institutets styrelse lycka till med det fortsatta förändringsarbetet, avslutar Helene Hellmark Knutsson.

Presskontakt

Kristian Brangenfeldt
Pressekreterare hos Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon minister för högre utbildning och forskning.