Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Regeringen satsar 11,5 miljoner på ett stärkt investeringsfrämjande för Smart industri

Publicerad

Sverige är ett attraktivt land för hållbar industriell produktion, forskning och utveckling. Ett aktivt och fokuserat arbete för att främja investeringar kan bidra till att industriföretag väljer att förlägga produktion eller utöka befintlig produktion i Sverige. Regeringen ger därför idag den 24 november Business Sweden i uppdrag att genomföra insatser för ett stärkt investeringsfrämjande inom ramen för regeringens nyindustrialiseringsstrategi Smart industri.

Insatserna ska bidra till att investerare, industriföretag och industriellt relevanta startupföretag väljer att förlägga eller utöka produktion, industrinära tjänsteverksamhet, forskning, utveckling och testverksamhet i Sverige.

- Industrins flyttlass har ofta gått till låglöneländer, men nu ser vi att allt flera företag väljer att lägga produktion i Sverige. Det finns tecken på att år 2016 kan bli det första året då mer verksamhet flyttar in än ut från Sverige, säger Närings- och innovationsminister Mikael Damberg.

Regeringen stärker de svenska forsknings- och innovationsmiljöer inom ramen för satsningen Testbädd Sverige. Det är viktigt för företag att ha produktion nära forskning och utveckling. Färska studier från Lunds Universitet pekar på att faktorer som är avgörande för beslut att återföra produktion till Sverige bland annat är tillgång till teknologi, kunskap och kompetens samt närhet till forskning, utveckling och produktutveckling.

- Även i investeringsfrämjande insatser bör vi aktivt marknadsföra vad Sverige har att erbjuda inom forsknings- och utvecklingsmiljöer, innovativa företag samt inom test- och demonstrationsmiljöer, säger Mikael Damberg.

Regeringen ger därför Business Sweden i uppdrag att samordna sig med och dra nytta av de insatser som sker inom ramen för Testbädd Sverige. Att marknadsföra Sveriges testbäddar och industrinära samverkansmiljöer mot unga, innovativa företag är också en del i uppdraget.

Satsningen på att förstärka investeringsfrämjandet är en del i regeringens arbete för att stärka den svenska industrin genom strategin Smart industri – en nyindustrialiseringsstrategi för Sverige. Insatsen är också en del i regeringens satsning Team Sweden Invest inom ramen för Sveriges exportstrategi.

Uppdraget ska slutredovisas senast den 31 mars 2020.

Presskontakt

Ann Wolgers
Pressekreterare
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Om Smart industri

Regeringen har tagit fram Smart industri – en nyindustrialiseringsstrategi för Sverige. I strategin är fyra utmaningar identifierade:

• Digitalisering
• Hållbarhet
• Kompetens
• Innovationskraft.

Dessa ligger till grund för de fyra fokusområden (Industri 4.0, Hållbar produktion, Kunskapslyft industri och Testbädd Sverige) som är utgångspunkt för arbetet.