Karolina Skog har entledigats, Miljöminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-

Regeringen stämmer EU-kommissionen för beslut om blykromater

Regeringen anser att kommissionen har brutit mot reglerna när den gett tillstånd för fortsatt användning av blykromater inom EU. Beslutet är dåligt för människors hälsa och snedvrider konkurrensen för ansvarsfulla företag som har slutat använda de farliga ämnena. Därför har regeringen idag fattat beslut om att lämna in en stämning till EU-domstolen för att kommissionens beslut ska granskas.

Kommissionen fattade i september beslut om att ge ett företag tillstånd att sälja pigment som innehåller blykromater för användning inom EU trots att det finns fullgoda alternativ. Genom att stämma kommissionen värnar regeringen om de EU-gemensamma reglerna, människors hälsa och de företag som tar sitt miljöansvar.

Eftersom blypigment ofta är billigare än alternativen får företag som väljer att sälja dessa färger konkurrensfördelar gentemot de företag som har valt att ta bort de farliga blykromaterna. Kommissionens beslut skickar därmed signalen att det inte lönar sig för företag att fasa ut särskilt farliga ämnen. Genom att överklaga beslutet står regeringen samtidigt upp för en sund konkurrens på EUs gemensamma marknad.

Bly är ett av de giftigaste ämnen som mänskligheten känner till. Kemikaliereglerna inom EU är tydliga med att tillstånd för sådana farliga ämnen bara får ges om det saknas alternativ som kan användas istället. För blykromater finns sådana alternativ vilket bland annat svenska företag visat genom att fasa ut användningen av ämnet.

Kontakt

Darina Agha
Pressekreterare hos EU- och handelsminister Ann Linde
Telefon (växel) 08-405 10 00
Hanna Björnfors
Politiskt sakkunnig hos miljöminister Karolina Skog
Telefon (växel) 08-405 10 00
Ann Wolgers
Pressekreterare
Telefon (växel) 08-405 10 00