Gabriel Wikström har entledigats, Folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister

-

Regeringen stärker behandlingscenter för krigsskadade och torterade

Regeringen beslutade under torsdagens regeringssammanträde att bevilja Svenska Röda Korset 70 000 kronor under 2016 för att starta upp ett projekt som syftar till att bland annat öka antalet behandlare vid behandlingscenter för krigsskadade och torterade. Det är en första del i en större satsning.

Många asylsökande har exponerats för risker och trauman under flykten till Sverige. Tillsammans med separation från familjemedlemmar innebär det en ökad risk för psykisk ohälsa. För närvarande är det i flera delar av landet långa väntetider för sådan vård.

- Hälsa är en viktig förutsättning för en framgångsrik etablerings- och integrationsprocess. Den psykiska ohälsan är jämförelsevis hög bland asylsökande. Röda korsets arbete är viktigt för tillgängligheten av rätt typ av vård för detta, säger sjukvårdsminister Gabriel Wikström.

I oktober 2016 inkom Röda Korset med en ansökan om sammanlagt 30 895 000 kronor för att under tre år öka antalet behandlare på de fem center som finns i landet. Röda Korset ska göra en satsning på barnverksamheten vid samtliga center och förstärka behandlingskompetens bestående av psykolog och psykoterapeuter. De ska dessutom anställa en projektledare som ska ansvara för utveckling och samordning av nya insatser. Regeringen förstärker nu detta arbete med ytterligare medel.

Projektet ska pågå under 2017-2019. Regeringen avser att avsätta ytterligare medel för ändamålet under 2017- 2019 under förutsättning att riksdagen beviljar det.

Kontakt

Victor Harju
Tf. pressekreterare hos folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister Gabriel Wikström
Telefon (växel) 08-405 10 00