Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Under perioden 3 oktober 2014 och 30 november 2021 var hon finansminster.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Under perioden 3 oktober 2014 och 30 november 2021 var hon finansminster.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.

Så tar regeringen bort skatten på solel

Publicerad

Regeringen har arbetat intensivt för ge solelen bästa möjliga villkor. Regeringens ambition är att helt ta bort skatten på den solel producenten själv förbrukar förutom för de allra största anläggningarna. Regeringen ger nu besked om en väg framåt i tre steg. Regeringen och Vänsterpartiet är överens om dessa åtgärder.

Ladda ner:

Det som presenteras idag innebär lägsta möjliga skatt till minsta möjliga risk. Regeringens avsikt är att sänka skatten från 29,2 till 0,5 öre/kWh redan den 1 juli 2017, att samtidigt kontakta EU-kommissionen om ett helt borttagande av skatten och att bedriva påverkansarbete i EU.

En förändring av undantaget från skatteplikt föreslogs i budgetpropositionen för 2016 för att säkerställa att producenter inte skulle riskera att bli återbetalningsskyldiga p.g.a. EU:s statsstödsregler. Regeringen angav då att den skulle återkomma. Det nya förslaget som nu presenteras innebär att regeringen fortsätter att arbeta för riktigt gynnsamma villkor även för dem som producerar stora mängder solenergi för egen användning. Mikroproducenter, som villaägare med solceller på taket, har redan fått mycket bättre förutsättningar med regeringens politik.

Steg 1: Nedsättning av skatten

Regeringen avser att föreslå en sänkning från normalskattenivån (idag 29,2 öre/kWh) till 0,5 öre/kWh genom avdrag i punktskattedeklaration. Det är en sänkning med över 98 %. Nedsättningen skulle innebära dels:

  1. att den mycket stora majoritet av solelsproducenterna som idag är helt skattebefriade ska förbli det; dels
  2. att ännu fler producenter av solel för eget bruk får sänkt skatt till 0,5 öre/kWh. Åtgärden omfattas av den allmänna gruppundantagsförordningen i EU:s statsstödsregler.

Sänkningen kommer föreslås ske vid halvårsskiftet 2017. Fördelen med trestegslösningen regeringen presenterar idag är att denna sänkning kan införas snabbt för att inte fördröja investeringar.

Steg 2: Notifiering till EU-kommissionen

Parallellt påbörjar regeringen arbetet med att ta fram en lagrådsremiss som efter beredning skickas till EU-kommissionen för notifiering som statsstöd. Regeringen ber alltså kommissionen att godkänna ett statsstöd (undantag från beskattning) för producenter av solel för eget bruk.

Steg 3: Påverkansarbete

Regeringen avser också bedriva påverkansarbete för att EU:s regelverk och system ska underlätta klimatomställning i ljuset av klimatavtalet från Paris.

- Det är en bra lösning att regeringen redan nu under 2017 kan föreslå en sänkning av dagens skattesats med över 98 procent för ännu fler producenter. Det möjliggör snabba investeringar, samtidigt som vår långsiktiga ambition är att helt ta bort skatten på solel, säger Magdalena Andersson, finansminister

- Beskedet idag är att det kommer finnas bättre förutsättningar för solceller på varenda skola, idrottshall och lager i Sverige. Solelen är en viktig pusselbit i målet om en 100 % förnybar elproduktion, säger Isabella Lövin, minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat.

Presskontakt

Fredrik Kornebäck
Pressekreterare hos finansminister Magdalena Andersson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mikaela Kotschack Thurn
Pressekreterare hos minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister Isabella Lövin
Telefon (växel) 08-405 10 00
Ulf Olovsson
Kansliråd/Skatte- och tullavdelningen
Telefon 08-405 25 20
e-post till Ulf Olovsson, via registrator

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Under perioden 3 oktober 2014 och 30 november 2021 var hon finansminster.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Under perioden 3 oktober 2014 och 30 november 2021 var hon finansminster.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.